Program 9. ročníku stále se připravuje, ale můžete se těšit na :

John Beer

Želiborů a přátelé 

Kocourovo kartáč

Trativod

Monogram